همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

* برای انتقال دامنه ملی ابتدا رابط مالی بروی fa5780-irnic تنظیم شود و در پارس سیف در بخش کد انتقال ایرانیک خود را وارد نمایید