با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

* برای انتقال و تمدید دامنه ir. می بایست رابط مالی بروی fa5780-irnic تنظیم شود و کد انتقال را psdomain وارد نمایید