22,000 تومان سه ماهه

پلن اول
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
آنتی تحریم : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : ایران (آسیاتک)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

28,000 تومان سه ماهه

پلن دوم
فضا : 1000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
آنتی تحریم : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : ایران (آسیاتک)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

33,000 تومان سه ماهه

پلن سوم
فضا : 2000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
آنتی تحریم : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : ایران (آسیاتک)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

39,000 تومان سه ماهه

پلن چهارم
فضا : 3000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
آنتی تحریم : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : ایران (آسیاتک)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

60,000 تومان سه ماهه

پلان پنجم
فضا : 5000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
آنتی تحریم : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : ایران (آسیاتک)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

120,000 تومان سه ماهه

پلان ششم
فضا : 10000 مگابایت
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
آنتی تحریم : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : ایران (آسیاتک)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

طراحی و کدنویسی توسط : تیم طراحی پارس سیف