8,900 تومان ماهانه

cpg-500mb
فضا : 500 مگابایت
هارد نسل جدید : NVME
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : آلمان (هتزنر)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

10,900 تومان ماهانه

cpg-1gb
فضا : 1000 مگابایت
هارد نسل جدید : NVME
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : آلمان (هتزنر)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

14,900 تومان ماهانه

cpg-2gb
فضا : 2000 مگابایت
هارد نسل جدید : NVME
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : آلمان (هتزنر)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

16,900 تومان ماهانه

cpg-3gb
فضا : 3000 مگابایت
هارد نسل جدید : NVME
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : آلمان (هتزنر)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

20,900 تومان ماهانه

cpg-5gb
فضا : 5000 مگابایت
هارد نسل جدید : NVME
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : آلمان (هتزنر)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

41,900 تومان ماهانه

cpg-10gb
فضا : 10000 مگابایت
هارد نسل جدید : NVME
پهنای باند (ماهیانه) : نامحدود
تنظیم نسخه Php توسط کاربر : دارد
گواهینامه SSL : رایگان
محل سرور : آلمان (هتزنر)
دامین های قابل اتصال : نامحدود
ادآن دامین برای سایت مجزا : 1 عدد
وب سرور : LiteSpeed
کنترل پنل : cPanel
بکاپ گیری : هفتگی
تحویل خودکار و آنی : بله

طراحی و کدنویسی توسط : تیم طراحی پارس سیف