استفاده کرک ، فیشینگ ، پروکسی و.... ممنوع

 • CX11-GF
  108,896
  monthly
  • 20 گیگ NVMe هارد
  • 2100MHz Intel Xeon Skylake یک هسته سی پیو
  • 2 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CPX11-GF
  133,095
  monthly
  • 20 گیگ NVMe هارد
  • 5000MHz AMD EPYC 2nd Gen دو هسته سی پیو
  • 2 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CX21-GF
  157,294
  monthly
  • 40 گیگ NVMe هارد
  • 4200MHz Intel Xeon Skylake دو هسته سی پیو
  • 4 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CPX21-GF
  181,493
  monthly
  • 80 گیگ NVMe هارد
  • 7500MHz AMD EPYC 2nd Gen سه هسته سی پیو
  • 4 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CX31-GF
  229,891
  monthly
  • 80 گیگ NVMe هارد
  • 4200MHz Intel Xeon Skylake یک هسته سی پیو
  • 8 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CPX31-GF
  326,687
  monthly
  • 160 گیگ NVMe هارد
  • 10,000MHz AMD EPYC 2nd Gen چهار هسته سی پیو
  • 8 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CX41-GF
  423,483
  monthly
  • 160 گیگ NVMe هارد
  • 8400MHz Intel Xeon Skylake 4 هسته سی پیو
  • 16 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CPX41-GF
  568,677
  monthly
  • 240 گیگ NVMe هارد
  • 20,000MHz AMD EPYC 2nd Gen هشت هسته سی پیو
  • 16 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CX51-GF
  762,269
  monthly
  • 240 گیگ NVMe هارد
  • 16800MHz Intel Xeon Skylake هشت هسته سی پیو
  • 16 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند
 • CPX51-GF
  1,258,348
  monthly
  • 360 گیگ NVMe هارد
  • 40,000MHz AMD EPYC 2nd Gen شانزده هسته سی پیو
  • 32 گیگابایت رم
  • 1 گیگ اختصاصی پورت
  • 20 ترابایت پهنای باند