سرور مجازی ابری آلمان (فالکنشتاین)

CX11-GF
 • 20 گیگ NVMe هارد
 • 2100MHz Intel Xeon Skylake یک هسته سی پیو
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CPX11-GF
 • 20 گیگ NVMe هارد
 • 5000MHz AMD EPYC 2nd Gen دو هسته سی پیو
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CX21-GF
 • 40 گیگ NVMe هارد
 • 4200MHz Intel Xeon Skylake دو هسته سی پیو
 • 4 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CPX21-GF
 • 80 گیگ NVMe هارد
 • 7500MHz AMD EPYC 2nd Gen سه هسته سی پیو
 • 4 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CX31-GF
 • 80 گیگ NVMe هارد
 • 4200MHz Intel Xeon Skylake یک هسته سی پیو
 • 8 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CPX31-GF
 • 160 گیگ NVMe هارد
 • 10,000MHz AMD EPYC 2nd Gen چهار هسته سی پیو
 • 8 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CX41-GF
 • 160 گیگ NVMe هارد
 • 8400MHz Intel Xeon Skylake 4 هسته سی پیو
 • 16 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CPX41-GF
 • 240 گیگ NVMe هارد
 • 20,000MHz AMD EPYC 2nd Gen هشت هسته سی پیو
 • 16 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CX51-GF
 • 240 گیگ NVMe هارد
 • 16800MHz Intel Xeon Skylake هشت هسته سی پیو
 • 16 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند
CPX51-GF
 • 360 گیگ NVMe هارد
 • 40,000MHz AMD EPYC 2nd Gen شانزده هسته سی پیو
 • 32 گیگابایت رم
 • 1 گیگ اختصاصی پورت
 • 20 ترابایت پهنای باند