حل مشکل ارور Resting root Password در Virtualizor

باسلام

برای حل مشکل ارور Resting root password در Virtualizor در هنگام ساخت سرورمجازی جدید کافیست دستورات زیر را اجرا نمایید:

yum install ntfs-3g ntfs-3g-system-compression ntfs-3g-devel ntfsprogs libguestfs-* -y

  • حل مشکل ارور Resting root Password, ارور Resting root Password در Virtualizor, ارور Resting root Password, Resting root Password در Virtualizor, Resting root Password, Virtualizor
  • 0 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟