cpanel-pro-A

9,900تومان/ماهانه
 • فضا 500 مگابایت
 • هارد نسل جدید NVME
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 25
 • پروسس همزمان(Number of processes) 125
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 20%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 1024 kb
 • میزان رم (RAM) 1024 mb
 • پهنای باند (ماهیانه) نامحدود
 • تنظیم نسخه Php توسط کاربر دارد
 • گواهینامه SSL رایگان
 • محل سرور آلمان (هتزنر)
 • دامین های قابل اتصال نامحدود
 • ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل cPanel
 • بکاپ گیری هفتگی
 • تحویل خودکار و آنی بله

cPanel-Pro-C

19,900تومان/ماهانه
 • فضا 2000 مگابایت
 • هارد نسل جدید NVME
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 35
 • پروسس همزمان(Number of processes) 145
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 30%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 2048 kb
 • میزان رم 2048 mb
 • پهنای باند (ماهیانه) نامحدود
 • تنظیم نسخه Php توسط کاربر دارد
 • گواهینامه SSL رایگان
 • محل سرور آلمان (هتزنر)
 • دامین های قابل اتصال نامحدود
 • ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل cPanel
 • بکاپ گیری هفتگی
 • تحویل خودکار و آنی بله

cPanel-Pro-E

39,900تومان/ماهانه
 • فضا 10000 مگابایت
 • هارد نسل جدید NVME
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
 • پروسس همزمان(Number of processes) 165
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 40%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
 • میزان رم (RAM) 3072 mb
 • پهنای باند (ماهیانه) نامحدود
 • تنظیم نسخه Php توسط کاربر دارد
 • گواهینامه SSL رایگان
 • محل سرور آلمان (هتزنر)
 • دامین های قابل اتصال نامحدود
 • ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل cPanel
 • بکاپ گیری هفتگی
 • تحویل خودکار و آنی بله

cPanel-Pro-F

49,000تومان/ماهانه
 • فضا 20000 مگابایت
 • هارد نسل جدید NVME
 • کانکشن همزمان(Concurrent connections) 45
 • پروسس همزمان(Number of processes) 165
 • مصرف سی پی یو( CPU Usage) 40%
 • ورودی و خروجی(I/o Usage) 3072 kb
 • میزان رم (RAM) 3072 mb
 • پهنای باند (ماهیانه) نامحدود
 • تنظیم نسخه Php توسط کاربر دارد
 • گواهینامه SSL رایگان
 • محل سرور آلمان (هتزنر)
 • دامین های قابل اتصال نامحدود
 • ادآن دامین برای سایت مجزا 1 عدد
 • وب سرور LiteSpeed
 • کنترل پنل cPanel
 • بکاپ گیری هفتگی
 • تحویل خودکار و آنی بله