پلان شرکتی

179,000تومان
 • تعرفه پیامک اپراتور 50001 11.4 تومان
 • تعرفه اپراتور 3000 و 1000 14.5 تومان
 • تعرفه پیامک اپراتور 2000 14.5 تومان
 • تعرفه پیامک اپراتور 021 12.2 تومان
 • تعرفه پیامک BTS ا 13.3 تومان
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه) 2.4 تومان
 • دریافت پیامک دارد
 • ارسال پیامک تکی دارد
 • ارسال پیامک انبوه دارد
 • ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل دارد
 • ارسال پیامک زماندار دارد
 • ارسال پیام صوتی دارد
 • ارسال پیامک به لیست سیاه دارد
 • خط خدماتی (بدون نیاز به سفته) دارد
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق دارد
 • ارسال پیامک حاوی لینک دارد
 • ارسال بر اساس مشاغل دارد
 • ارسال پترن (پیامک در لحظه) دارد

پلان های پیامکی پارس سیف مدت دار نمی باشد و با یکبار خرید به صورت دائم برای شما فعال خواهد بود

پلان پایه

29,000تومان
 • تعرفه پیامک اپراتور 50001 13.5 تومان
 • تعرفه اپراتور 3000 و 1000 17.1 تومان
 • تعرفه پیامک اپراتور 2000 17.1 تومان
 • تعرفه پیامک اپراتور 021 14.6 تومان
 • تعرفه پیامک BTS ا 17.1 تومان
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه) 2.8 تومان
 • دریافت پیامک دارد
 • ارسال پیامک تکی دارد
 • ارسال پیامک انبوه دارد
 • ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل دارد
 • ارسال پیامک زماندار دارد
 • ارسال پیام صوتی دارد
 • ارسال پیامک به لیست سیاه دارد
 • خط خدماتی (بدون نیاز به سفته) دارد
 • بازگشت هزینه پیامک های ناموفق دارد
 • ارسال پیامک حاوی لینک دارد
 • ارسال بر اساس مشاغل دارد
 • ارسال پترن (پیامک در لحظه) دارد

پلان های پیامکی پارس سیف مدت دار نمی باشد و با یکبار خرید به صورت دائم برای شما فعال خواهد بود

همراه با هر پلن میباشد

 • آزمون ساز پیامکی
 • برگزاری مسابقه پیامکی
 • ارسال خودکار کد
 • ارسال کارت ویزیت
 • ارسال هوشمند
 • ارسال متناظر
 • ارسال زمان بندی
 • پیامک صوتی