باسلام

در بعضی مواقع هنگام نصب LVE Manager نصب بصورت ناقص در آمده و ارور زیر را در LVE Manager مشاهده می کنید:

Restricted area
#0 /usr/local/directadmin/plugins/lvemanager_spa/app/Base/Base.php(107): App\Base\Base->checkPermission('admin')
#1 /usr/local/directadmin/plugins/lvemanager_spa/admin/index.html(12): App\Base\Base->run(false, 'admin')
#2 {main}

برای حل مشکل فوق کافی است دستور زیر را اجرا کنید:

 /usr/share/l.v.e-manager/install-lvemanager-plugin.py -u 
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 0 کاربر این را مفید یافتند (6 نظرات)