باسلام.

باتوجه به عدم اجازه بعضی از ویندوز سرور ها به اجرای دستور تنظیم Task تمامی کاربرانی که از سیستم لایسنس پلسک ویندوز در حال استفاده می باشند می بایست دستورات زیر را اجرا نمایند تا مشکل قطع شدن لایسنس بصورت ناگهانی برطرف گردد:

# schtasks /create /tn "Update Licenseing Plesk" /sc minute /mo 62 /tr "C:\Program Files\ConfigServer\Plesk Licensing System\bin\update.exe" /RL HIGHEST /F

# schtasks /create /tn "Update Plesk" /sc minute /mo 727 /tr "C:\Program Files\ConfigServer\Plesk Licensing System\bin\update_plesk.exe" /RL HIGHEST /F
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟ 0 کاربر این را مفید یافتند (1 نظرات)