جزئیات تعرفه برای ثبت دامنه با پسوند .info   info مخفف information به معنی اطلاعات و یکی از دامنه های...