رفع خطای fatal error: Allowed Memory Size of xxx Bytes Exhausted بعضی مواقع در وردپرس با خطای زیر روبرو میشوید...