دیتاسنتر

در انتخاب دیتاسنتر بهترین عملکرد و کیفیت را در نظر گرفتیم، بنابراین مراکز داده را برای سرورهای خود بر اساس دقیق ترین معیارها انتخاب کردیم
در دسترس بودن حداقل دو منبع تغذیه
حداقل دو لینک فیبر نوری مستقل از ارائه دهندگان اینترنت
سیستم امنیتی و نظارت قابل اعتماد